İçeriğe geç

Almanya Göç Yasası Nedir ?

1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren Almanya Göç Yasası ile Almanya’da çalışmak isteyenler için yasada belirlenen koşulları yerine getirmeleri halinde çalışma ve oturum izni alma hakkı tanınmış oldu. Federal İstihdam Dairesi’nin verilerine göre Almanya’nın yaklaşık 1 milyon nitelikli ve kalifiye personel açığı bulunmaktadır. Bu açığın önümüzdeki 5 sene içerisinde daha da artacağı öngörülmektedir. Bu sebeple Almanya Göç Yasası ile giderek artan kalifiye eleman açığını kapatmak ve istihdam alanlarını hızlı bir şekilde doldurmayı amaçlamaktadır.

Almanya Göç Yasası

 Almanya Göç Yasası ile beraber Almanya’da çalışmak yasa ile kolaylaşmış olmasına rağmen belirli şartlara bağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi yasada tanımlanan nitelikli iş gücü kavramıdır. Almanya’da çalışmak isteyen herkesin kabul edilmeyeceği, mesleki sertifika veya diploma sahiplerinin istihdam edilebileceği yasada belirtilmiştir. Yani herhangi bir niteliğe veya sertifikaya sahip olmayan veya düşük nitelikli kişiler bu yasadan yararlanamamaktadır. Almanya sadece kalifiye ve işinde uzman kişilerin çalışmasına izin vermektedir. Nitelikli iş gücünden kasıt Almanya’da karşılığı olan bir meslek ile ilgili eğitime sahip olmaktır. Ve bunu diploma veya sertifika gibi bir belge ile ispat edebilen kişilerdir. Üniversite mezunu veya Meslek Lisesi mezunu olmanız durumunda nitelikli iş gücü olarak kabul edilirsiniz. Ayrıca uğraştığınız ustalık gerektiren işlerle ilgili olarak aldığınız sertifikalar ve eğitimlerde sizi bu gruba sokacaktır.  Yasada belirtilen nitelikli iş gücü olarak kabul edilmeniz için kesinlikle belge gereklidir.

Almanya Göç Yasasında Nitelikli iş gücü kavramı ile ilgili amacına uygun olarak, Mesleki Eğitim Almış Nitelikli İş Gücü ve Akademik Eğitim Almış Nitelikli İş Gücü olarak iki tanımlama yapmaktadır. Bu iki tanımlama içerisine giren herkes başvuru sürecine başlayabilir. Almanya’da çalışmak için nitelikli iş gücü tanımına uygun olmanız tek başın yeterli değildir. Sahip olduğunuz diploma veya belgelerin denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. Yani sahip olduğunuz belgelerin Almanya tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir. Mesleki Denklik; Avrupa dışından alınmış belgelerin Almanya standartlarına uygun eğitim aldığınız ve mesleki olarak Almanya tarafından kabul gördüğünüz anlamına gelmektedir.

Almanya Göç Yasası ile Gelen Yenilikler

Almanya Göç Yasası temelde iki ana kriter belirleyerek Almanya’da Çalışmak isteyenlerin başvurularını kabul etmektedir. Bunlardan ilki yukarıda da bahsettiğimiz gibi mesleki denklik alınmış olmasıdır. Diğer bir kriter de Almanca dil şartıdır. Bu kriter her meslek grubu için farklılık gösterse de genellikle B1 seviye dil bilmeniz beklenmektedir.

Almanya Göç Yasası ile getirilen bazı yeniliklere göz atalım;

Nitelikli İş Gücü Kavramı Getirildi: Önceki göç yasasında sadece yüksekokul mezunlarına tanınan haklar yeni yasada mesleki sertifika sahiplerinede tanınmış oldu. Almanya’da geçerli bir meslek kollarında (meslek lisesi mezunu, mesleki sertifika sahibi veya üniversite mezunu olabilir) yeterli eğitime sahip olan kişiler için nitelikli iş gücü tanımlaması yapıldı. Ve nitelikli iş gücü olarak kabul edilenlere Almanya’da Çalışmak için gerekli olan kolaylıklar sağlanmış oldu.

Positivlist Sisteminin Kaldırılması: Eski yasada, meslek lisesi mezunları sadece bir ihtiyaç listesinde belirtilen iş ilanlarına başvuru yapabiliyorlardı. Bu liste dışında herhangi bir alanda çalışma olanakları yoktu. Yeni yasa ile birlikte denklik aldıkları alan ile ilgili her işte çalışabilmelerinin önü açılmış oldu.

İşe Alma Sürecinde Uygulanan Öncelikli İşe Alım Sırası kaldırıldı: İş başvuruların değerlendirilmesinde ve işe yerleştirme konularında Federal İş Ajansının esas aldığı kriterlerden biri olan “Öncelikli İşe Alım Sırası” uygulaması (1- Alman Vatandaşı 2- AB Vatandaşları, 3- Göçmenler) yabancı nitelikli iş gücü olarak kabul edilen kişiler için artık uygulanmayacak.

Bilişim Sektörü (IT) için istenen iş tecrübesi süresi kısaltıldı: Bilgisayar mühendisleri ve IT çalışanları için diploma veya sertifika şartı aranmamaktadır. Eski yasada 5 yıl olarak belirlenmiş iş tecrübesi şartı Almanya Göç Yasası 3 yıla indirdi. Ayrıca İngilizce bildiğinizi ispatlamanız durumunda Almanca dil şartı da istenmemektedir.

Vize Düzenlemeleri Nelerdir ?

İş Arama Vizesi: Eski yasada sadece yüksekokul mezunlarına tanınan bu haktı. Fakat Almanya Göç Yasası ile mesleki sertifikayı sahip olan herkese tanınmaya başlandı. Bu vizeden yararlanabilmek için 3 şartıda yerine getirmeniz geerkmektedir. Öncelikle diploma veya sertifikanız için  Mesleki Denklik yaptırmalısınız. Bununla berebaer mesleğinizi yapabilmeniz için gerekli olan dil şartını yerini getirmelisiniz. Son olarak Almanya’da kalacağınız süreyi finanse edebilecek maddi yeterliliğe sahip omalısınız. İş arama vizesi ile ilgili ayrınlı bilgi için tıklayın.

Mesleki eğitim yeri arama vizesi: Almanya’da mesleki eğitim yeri aramak için görüşmeler yapmak üzere vize alınarak Almanya’ya gidilebilir. Mesleki eğitim yeri arama amacı ile vize başvurusunda bulunacakların 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Ayrıca en az B2 düzeyinde Almanca dil bilme zorunluluğu bulunmaktadır. Ve Almanya’da kaldığı sürede geçimini sağlayacak kadar geliri veya bloke hesabında para olması gerekmektedir.

Kısmi denklik: Denklik kurumu bazı meslek grupları için tam denklik vermeyebilir. Denklik alabilmeniz için bazı telafi eğitimleri almanızı isteyebilir. Mesleğiniz ile ilgili kısmi denklik kararı vermişse, tam denklik alabilmek için öngörülen telafi eğitimlerine katılmak için ilgili madde hükmüne göre vize alarak Almanya’ya gitme hakkınız bulunmaktadır.

Almanya Göç Yasası kapsamında alınacak olan vize için belli bir dil seviyesinde olmanız istenmektedir. Meslek grubunuza bağlı olarak değişse de dil seviyeniz en az A2’dir. Fakat tamamlama eğitimine başladığınız zaman sizden B2 dil seviyesinde olmanız beklenmektedir. Eğitim yine meslek gruplarına göre farklılık göstermekte ve 18-24 ay arası sürebilmektedir.

Almanya Göç Yasası ile eğitim içeriğinden bağımsız bir işte haftada 10 saat çalışma olanağı bulunmaktadır. İş, hedeflenen eğitime uygun olması durumunda daha fazla saat çalışılabilir. Fakat bazı durumlarda iş ajansının onayına ihtiyaç olabilmektedir. Eğitim bitiminden sonra 12 aya kadar iş arama amacıyla oturma izni uzatılabilir.

Almanya Göç Yasası

Almanya Göç Yasası ile İhtiyaç Duyulan Meslekler Nelerdir?

Özellikle Bilişim sektörü alanında oldukça fazla iş gücü açığı bulunmaktadır. Bununla beraber özellikle sağlık sektörü en çok ihtiyaç duyulan meslek grubu olarak dikkat çekmektedir. Almanya’da çalışmak isteyen sağlıkçılar için oldukça fazla iş fırsatı bulunmaktadır. Bu iki alan dışında mühendislik, teknik alanlar, zanaat gerektiren iş kolları ile hizmet sektörü çalışanları için nitelikli eleman açığı çok fazladır. Fakat yürürlüğe giren Almanya Göç Yasası kapsamında bir meslek ayrımı yapılmadığı için diğer meslek grubunda bulunan kişiler de Almanya’da çalışmak isterlerse bu yasadan yararlanabilirler.

Almanya Göç Yasası yararlanmak isteyenler için meslek kısıtlaması bulunmamaktadır. Fakat yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi mesleğinizde yeterli olduğunuzu kanıtlayan bir belge zorunluluğu vardır. Ayrıca bu belgenin Almanya makamları tarafından tanınmış olması yani denklik almış olması şartı bulunmaktadır.

Mesleğinizde yeterli olduğunuzu ispatlayacak herhangi bir diploma veya sertifikanız olmaması durumunda bu yasadan yararlanamazsınız.

Almanya Göç Yasası ile ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız 0212 909 22 10 telefon numarası ile ulaşabilirsinz. Ayrıca info@almanyagocajansı.com mail adresi veya https://almanyagocajansi.com/iletisim/ sayfasındaki formu doldurarak uzmanlarımızla iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Tüm ülkelerin vize, oturum ve vatandaşlık işlemleri hakkında bilgi almak istiyorsanız https://vizekeyfi.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İçindekiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir